Pondělí zavřeno
Výška sněhu 30-60 cm
Aktuální teplota: 

Provozní řád Ski areálu Hartman

Pokyny k přepravě na vleku

 • jízda na jednom unašeči je povolena max dvojici lyžařů
 • z bezpečnostních důvodů není dovolena přeprava dětí pomocí druhé osoby: v náručí, na zádech, v podpaží
 • během jízdy na vleku není povoleno křižovat trasu lyžařského vleku
 • nastupovat nebo vystupovat z trasy lyžařského vleku je možné pouze v nástupní a výstupní stanici
 • při pádu během jízdy je nutno okamžitě opustit trasu lyžařského vleku
 • na přepravních zařízeních je zakázáno kouřit. Z přepravy budou vyloučeny osoby, které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek nebo které ohrožují nebo neoprávněně omezují ostatní návštěvníky areálu.
  Vyloučení z přepravy má právo provést oprávněná osoba.
 • osoby využívající sjezdové tratě jsou povinny řídit se Bílým kodexem

Povinnosti účastníků přepravy

 • mít u sebe platnou jízdenku a na požádání oprávněné osoby provozovatele se jí prokázat
 • při použití dětské jízdenky osobou starší 12 let bude jízdenka bez náhrady odebrána
 • před nástupem na dopravní zařízení projít odbavovacím turniketem
 • dbát pokynů oprávněné osoby provozovatele a pokynů (značky, upozornění, výstrahy atd.) umístěných na dopravních zařízeních v okolním prostoru
 • ohlásit každý úraz pracovníkům areálu nebo Horské službě

Organizovaná výuka lyžování

 • pedagog pro výuku zvolí sjezdovou trať s přiměřeným stupněm obtížnosti
 • organizace výuky bude odpovídat aktuálnímu provozu na sjezdových tratích
 • veškerá organizovaná výuka musí být z bezpečnostních důvodů předem nahlášena na pokladně Ski areálu Hartman nebo na mail info@skihartman.cz

Náhrada jízdného se poskytuje

 • v případě poškození jízdenky, které nebylo zaviněno cestujícím
 • v případě technické poruchy přepravních zařízení trvající déle než 1 hodinu, a to ve formě nové jízdenky, která odpovídá času výluky

Na sjezdových tratích je zakázáno

 • sáňkování, jízda na bobech, pytlích, talířích a podobných předmětech
  Pěším turistům je pohyb na sjezdových tratích zakázán.

Návštěvníci Ski areálu Hartman jsou povinni seznámit se s tímto provozním řádem.